Η Σύνθεξ έχει ένα διεθνή προσανατολισμό από την ίδρυσή της το 1990 ως εταιρία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και ανάπτυξης λογισμικού στις Ηνωμένες Πολιτείες, απ' όπου υπηρέτησε διεθνώς έναν αριθμό μικρότερων και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και μεγαλυτέρων πολυεθνικών εταιρειών.  Η εταιρεία εγκαθίδρυσε την παρουσία της στην Ευρώπη - Ελλάδα περί το 2000, όπου πρωτοστάτησε και ηγήθηκε στην ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων και της αγοράς συσκευών και λογισμικού σχετικών με λύσεις Ηλεκτρονικής Υπογραφής για την Ηλεκτρονική Σήμανση Παραστατικών.  Οι λύσεις αυτές χρησιμοποιούνται ως βάση για τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου της αυθεντικότητας και της φορολογικής νομιμότητας των επιχειρησιακών συναλλαγών, τα οποία στην Ελλάδα ονομάζονται Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί - ΦΗΜ ΕΑΦΔΣΣ.

Σήμερα, αξιοποιώντας την μακροχρόνια εμπειρία και το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας της Ηγετικής της Ομάδας,  καθώς και το Syn.Net - Synthex Δίκτυο Συνεργατών Υπηρεσιών και Τεχνολογίας, η εταιρεία επεκτείνει σημαντικά τις λύσεις της Ηλεκτρονικής Υπογραφής σε εφαρμογές ηλεκτρονικής αυθεντικοποίησης, πιστοποίησης, ασφάλειας και συμμόρφωσης κάθε ηλεκτρονικού εγγράφου, αρχείου και συναλλαγής.  Περαιτέρω, η εταιρία συνδυάζει τις λύσεις αυτές με λύσεις της για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων, παραστατικών, εγγράφων και το ηλεκτρονικό εμπόριο και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  Με βάση τα ανωτέρω καθώς και την εκτενή παρουσία και εμπειρία της στη διεθνή αγορά, η Σύνθεξ επίσης παρέχει συμβουλευτικές και πρακτικές υπηρεσίες ανάπτυξης προϊόντων και λύσεων για τη βελίωση της ποιότητας και της αποδοτικότητας διαδικασιών και για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της διεθνούς επιχειρησιακής δραστηριότητας.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής μας ιστορίας, όπως και σήμερα και κάθε ημέρα της δραστηριότητάς μας, δεν αισθανόμαστε ικανοποίηση και ησυχία μέχρι να βεβαιωθούμε ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να εκπληρώσουμε την αποστολή μας.  Αυτό παραμένει το ίδιο από την πρώτη ημέρα και θα παραμένει έτσι για πάντα, αφού καλλιεργείται συνεχώς ως σημαντικότατο καθήκον στη σκέψη, τη καρδιά και τη ψυχή όλων των συναδέλφων και των συνεργατών μας.

Η αποστολή μας είναι η συνεχής βελτίωση και ανάπτυξη μιάς επιτυχημένης επιχείρησης με το να εξασφαλίζουμε για τον κάθε πελάτη μας την Αποτελεσματικότερη Χρήση των Καταλληλότερων Επιχειρηματικών και Τεχνολογικών Μεθόδων και Λύσεων που Προάγουν την Αποδοτικότητα και τις Ευκαιρίες Ανάπτυξης.

Η κινητήρια δύναμη και έμπνευσή μας είναι το όραμα μας που περιλαμβάνει επιτυχημένες και κοινωνικά υπεύθυνες εταιρείες και οργανισμούς που παρέχουν υπηρεσίες για την ευημερία και την ευτυχία των ανθρώπων, του έθνους και της κοινωνίας των.  Αυτά δημιουργούν και διατηρούν τη σφοδρή και επίμονη επιθυμία μας να κάνουμε την καλύτερη δυνατή μας προσπάθεια, έτσι ώστε η κάθε ημέρα εργασίας και η κάθε επιτυχία μας να συμβάλλουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό προς την υλοποίηση του οράματός μας.

Ο κύριος στρατηγικός μας στόχος είναι να αναπτύξουμε και να διατηρήσουμε μιά επιτυχημένη επιχείρηση με το να επιδιώκουμε συνεχώς τεχνικά και πρακτικά πλεονεκτήματα που μας επιτρέπουν να προηγούμαστε στην έγκαιρη ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών και λύσεων για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Αυτό το κάνουμε πιό συγκεκριμένα για προσεκτικά επιλεγμένους λειτουργικούς τομείς, έτσι ώστε οι υπηρεσίες και λύσεις μας να καλύπτουν κρίσιμες και επίκαιρες ανάγκες για την ανάπτυξη των μικρότερων και μεσαίων επιχειρήσεων.   Περαιτέρω όμως,  επειδή οι λύσεις και υπηρεσίες μας αναθεωρούν, εκσυγρονίζουν και βελτιώνουν τα βασικά στοιχεία κυρίως οριζόντιων λειτουργειών, παρέχουμε και στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις και οργανισμούς την ευκαιρία να καινοτομούν και να ηγούνται.

Οι αντικειμενικοί μας σκοποί λοιπόν βασίζονται στο να επιδιώξουμε και να αποκτήσουμε μιά ηγετική θέση στο να δημιουργούμε και να υποστηρίζουμε ευκαιρίες ανάπτυξης και ευημερίας για τους πελάτες μας παρέχοντάς τους:

  • Τεχνολογικές Λύσεις που χρησιμοποιούν μεθόδους και εφαρμογές eServices και eBusiness οι οποίες τους εξασφαλίζουν τη Συνεχή Βελτίωση Διαδικασιών και Ποιότητας, την Αποδοτικότητα και την Ανάπτυξη.
  • Συμβουλευτικές και πρακτικές υπηρεσίες οι οποίες τους επιτρέπουν να εκμεταλεύονται τις ευκαιρίες σε διεθνή βάση μέσω διεθνούς Μάρκετινγκ, Προμηθειών, Καινοτομίας και Διεθνοποίησης Προϊόντων.

Η Ηγετική Ομάδα της Σύνθεξ αποτελείται από στελέχη που, πέρα από την υψηλού επιπέδου γνώση και εμπειρία σε όλο το φάσμα οργανωτικών, λειτουργικών και αναπτυξιακών θεμάτων, έχουν και το κοινό χαρακτηριστικό πολύχρονης δραστηριότητας, γνώσεων και διασυνδέσεων σε διεθνές επίπεδο.    Ένα ή περισσότερα στελέχη από την Ηγετική Ομάδα, πλαισιωμένα περαιτέρω όταν και όπως απαιτείται με άλλα επίλεκτα στελέχη και τοπικούς συνεργάτες μας αναλόγων προσόντων, συμμετέχουν και ηγούνται στην κάθε ομάδα έργου που αναλαμβάνουμε.

Αναφερόμαστε στη κάθε ομάδα έργου ως την Σύνθεξ Ομάδα Ανάπτυξης (ΣΟΑ).  Η κάθε ΣΟΑ στελεχώνεται και σχηματίζεται πάντα σύμφωνα με το αντικείμενο, τις εργασίες και τις απαιτήσεις του κάθε έργου και με ένα στέλεχος της Ηγετικής Ομάδας ως Υπεύθυνο Έργου.   Έτσι,  με την επιλογή και συνέργεια κάθε στελέχους και συνεργάτη όπως απαιτείται για την πληρότητα της ΣΟΑ, η Σύνθεξ αναλαμβάνει υπεύθυνα και ολοκληρωτικά κάθε έργο σχεδιασμού, οργάνωσης και βελτίωσης λειτουργιών, προϊόντων και πόρων για την αποδοτικότητα και την ανάπτυξη επιχειρήσεων και οργανισμών σε τοπικό, πανεθνικό και διεθνές επίπεδο.

Δείτε κατωτέρω περιληπτικές παρουσιάσεις των στελεχών της Ηγετικής Ομάδας της Σύνθεξ:

Δρ. Μαρία Αυγερινού (BA, MEd, PhD):  Επικεφαλής Ηλ. Υπηρεσιών και Ηλ. Διακυβέρνησης

H Δρ. Αυγερινού έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια DePaul, Saint Xavier & Northern Illinois, ΗΠΑ και Bath, Αγγλία. Είναι πρόεδρος του τμήματος Εξ Αποστάσεως Μάθησης του Οργανισμού Εκπαιδευτικής Επικοινωνίας και Τεχνολογίας (AECT, ΗΠΑ) και τέως πρόεδρος του Διεθνούς Οργανισμού Οπτικής Μάθησης (IVLA, ΗΠΑ). Το IVLA την έχει τιμήσει με τα πρώτα βραβεία Έρευνας (2009) και Οπτικής Μάθησης (2001 και 2010 Braden and Beauchamp). Κατέχει πτυχίο BA Φιλολογίας από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Master’s και PhD Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας και Τεχνολογίας από το Πανεπιστήμιο Bath, Αγγλία, και μετα-διδακτορικά διπλώματα Εξ Αποστάσεως Μάθησης και Εκπαίδευσης, Συνεργασίας και Διαχείρισης (e-Learning, e-Collaboration) από τα Πανεπιστήμια Λονδίνου & Hall, Αγγλία και Indiana, ΗΠΑ. Έχει πιστοποιηθεί ως Master κριτής εξ αποστάσεως μαθημάτων από το Quality Matters, ΗΠΑ και έχει πολλές διεθνείς παρουσιάσεις και δημοσιεύσεις στην εξ αποστάσεως και μικτή μάθηση (online and blended learning), στην οπτική μάθηση και στην έρευνα δράσης (action research). Η Δρ. Αυγερινού είναι επικεφαλής των λύσεων Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Σύνθεξ.

Δρ. Σοφία Χειλετζάρη (BA, MPA, DBA):  Επικεφαλής Στρατηγικής - Βελτίωσης - eΔιαχείρισης

Η Δρ. Χειλετζάρη για πάνω από 25 χρόνια έχει διατελέσει ανώτατο διοικητικό στέλεχος και σύμβουλος σε οργανισμούς και επιχειρήσεις όπως La Rabida Hospital of the University of Chicago, Motorola, DBComm Technology, Cook County of Illinois, SKAI TV - Radio - Kathimerini Media Group, University of Indianapolis Athens, American College of Thessaloniki, American College of Greece and American Community Schools of Athens. Έχει διδάξει στα University of Indianapolis, Keller Graduate School of Management, Illinois Institute of Art, Moraine Valley Community College, American College of Thessaloniki, American College of Greece και έχει παρουσιάσει σεμινάρια, συνέδρια και δημοσιεύσεις για θέματα Ηγεσίας, Στρατηγικής, Επιχειρησιακής Ανάπτυξης και Συνεχούς Βελτίωσης Ποιότητας στην Αμερική, Ευρώπη, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Μέση Ανατολή. Κατέχει πτυχία BA από το Northeastern Illinois University, MPA-Master’s Δημόσιας Διοίκησης από το University of Illinois, DBA - Διδακτορικό Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Swiss Management Center University & Post-graduate Executive Training at the Harvard Business School. Η Δρ. Χειλετζάρη είναι Επικεφαλής των υπηρεσιών της Σύνθεξ για το σχεδιασμό και την υλοποίηση Στρατηγικής - Βελτίωσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Ηλεκτρονικής Διαχείρισης.

Στάθης Χειλετζάρης (BSc, MBA):  Επικεφαλής Τεχνολογίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Ο Κος Χειλετζάρης έχει άνω των 30 ετών τεχνική και διοικητική εμπειρία και έχει υπηρετήσει ως σύμβουλος τεχνολογίας, διαχείρισης και ανώτερης διοίκησης σε πληθώρα επιχειρήσεων και οργανισμών, από μικρότερες μέχρι τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρίες και κυβερνητικές υπηρεσίες στην Αμερική και διεθνώς. Έχει πάρει μέρος σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα έργα σε παγκόσμιο επίπεδο σχετικά με υλοποιήσεις εφαρμογών RDBMS, DSS, ERP, EAI, EDI, e-Business κ.λ.π. και έχει υπάρξει ο εμπνευστής και σχεδιαστής αρκετών καινοτόμων εφαρμογών λογισμικού και τεχνολογίας. Κατέχει πτυχία BSc Computer Science and Mathematics από το University of Illinois –USA και Master’s of Business Administration από το Keller Graduate School of Management, Illinois – USA. Ο κ. Χειλετζάρης είναι ο ιδρυτής και Διευθυντής Τεχνολογίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Σύνθεξ.

Μανώλης Ανεστόπουλος (BSc, MBA):  Επικεφαλής Ανάλυσης και Ανάπτυξης

Ο Κος Ανεστόπουλος, για περισσότερα από 20 χρόνια έχει υπηρετήσει ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε θέματα λογιστικής, οικονομικής διαχείρισης και τεχνολογίας σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.  Επίσης, για περισσότερα από 15 χρόνια, υπήρξε υπεύθυνος ανάλυσης, σχεδιασμού, ανάπτυξης, υλοποίησης συστημάτων για διάφορες κάθετες βιομηχανίες και αγορές, όπως και οριζοντίων συστημάτων/πλατφορμών CRM-ERP. Ο κος Ανεστόπουλος είναι πιστοποιημένος ορκωτός λογιστής με άδεια επιπέδου Α όπως και φοροτεχνικός και οικονομικός σύμβουλος. Είναι κάτοχος πτυχίου από το οικονομικό πανεπιστήμιο Αθηνών, επίσης έχει λάβει μεταπτυχιακό δίπλωμα στην διοίκηση επιχειρήσεων και πιστοποίηση αναλυτή συστημάτων από το Cardiff University στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Κος Ανεστόπουλος είναι Επικεφαλής των υπηρεσιών Ανάλυσης και Ανάπτυξης Λύσεων της Σύνθεξ.

Σταυρούλα Μπέκα (BSc, MBA):  Επικεφαλής Παρουσίασης και Προώθησης

Η Κα. Μπέκα έχει πάνω από 15 χρόνια δραστηριότητας και εμπειρίας στο χώρο της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων, έχοντας υπηρετήσει σε θέσεις διεθνώς που αφορούν την εξυπηρέτηση πελατών, τεχνική υποστήριξη, το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις, την ανάπτυξη και διαχείριση λογαριασμών.  Είναι πολύ ισχυρή στη διαμόρφωση, τη διαχείριση και την εκτέλεση προγραμμάτων που συνδυάζουν την υποστήριξη πελατών με παρουσιάσεις, διαφήμιση, κίνητρα αγοράς και άλλα προωθητικά εργαλεία για τη δημιουργία, διατήρηση και βελτίωση της εμπιστοσύνης των πελατών καθώς και για την αναπτύξη νέων πελατειακών σχέσεων και πωλήσεων.  Η κ. Μπέκα είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών (BS) από το Northeastern Illinois University και μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από το Keller Graduate School of Management στις Ηνωμένες Πολιτείες.  Είναι η επικεφαλής υπηρεσιών Παρουσίασης και Προώθησης της Σύνθεξ.

Ομάδα Υποστήριξης

Ειρήνη Χειλετζάρη

Η Κα. Χειλετζάρη έχει πάνω από 8 χρόνια εμπειρίας στον αμερικανικό και ευρωπαϊκό περιβάλλον εργασίας έχοντας αναλάβει θέσεις στην εξυπηρέτηση πελατών, διοίκηση γραφείου, πωλήσεις, μάρκετινγκ και επικοινωνία των επιχειρήσεων.  Τα προσόντα της περιλαμβάνουν ανάπτυξη σχέσεων και επαφών, τον συντονισμό της online παρουσίας επιχειρήσεων και οργανισμών μέσω web, κοινωνικά μέσα, και άλλες στρατηγικές μάρκετινγκ. Η Κα. Χειλετζάρη ολοκληρώνει το πτυχίο της Batchelor's στην Επικοινωνία Επιχειρήσεων και Οργανισμών ενώ έχει αρχίσει και το πρόγραμμα Master's στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το University of Indianapolis, USA.

Νίκος Κούβαρης

Ο Koς. Κούβαρης έχει εμπειρία σε θέσεις σχετικά με εισαγωγές και εξαγωγές, τη διεκπεραίωση τελωνειακών διαδικασιών, διοίκηση γραφείων, διοίκηση μάρκετινγκ και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού καθώς και υποστήριξη πελατών σε διεθνές επίπεδο.  Είναι κάτοχος πτυχίου BSc στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού από το University of Indianapolis, USA.

Επικοινωνία - Ελλάδα

Διευθύνσεις: 

Synthex Tech Center - Αν. Αττική
Λεωφ. Μαραθώνος 325 (19o χλμ)
Παλλήνη 15351

 


Τηλ:   (+30) 210 2517882
Φαξ:   (+30) 210 2517450


Emails:  contact@synthex.gr
                 sales@synthex.gr
                 service@synthex.gr

Contact - America

Address:

18 Brook Lane
Palos Park IL, 60464 - USA


Tel:   (001) (708) 5085384
Fax:  (001) (708) 3613194


Emails: contact@synthex.com
                sales@synthex.com
                service@synthex.com