Άμεση σύνδεση σε Δίκτυο (Ethernet, Internet/VPN) με έως και 10 φορές τη ταχύτητα σειριακών ΦΗΜ

 • 10.000 τιμολόγια χωρητικότητα πριν χρειαστεί Ζ                                                                                                                                           SYNTHEX 7013 EZ
 • CPU στα 11MIPS έναντι 3MIPS του σειριακού ΦΗΜ
 • Ταχύτητα σήμανσης στοιχείων έως και 20 Kb/sec
 • Υποστήριξη εφαρμογών από όλα τα λειτουργικά συστήματα με client / server software τύπου Α ή Β
 • O SYNTHEX 7013 EZ, σε συνεργασία με το Driver Τύπου Α eSigner++ υποστηρίζει πλήρως την σήμανση παραστατικών PDF και κάθε άλλου format.
   
 • Σε συνεργασία με το SynEDIX, μετατρέπονται τα  Τιμολόγια σας σε e-Τιμολόγια και αποστέλλονται στον παραλήπτη οπότε και όπως εσείς επιθυμείτε.
   
 • Επωφεληθείτε από τις λύσεις eSignApps της Synthex αξιοποιώντας όλες τις προοπτικές και μεθόδους της Ηλεκτρονικής Υπογραφής.

Εξυπηρέτηση πολλών χρηστών από ένα ή πολλαπλούς ΦΗΜ με δυνατότητα spooling και εκτύπωση από και προς οπουδήποτε στο Δίκτυο

 

                                                                                                                                 ΕΑΦΔΣΣ ΑΡ. ΕΓΚ. 15FFΥ555/4-12-14

ΦΥΛΛΑΔΙΟ: SYNTHEX7013 EZ.PDF 

SYNTHEX 7010

 • O SYNTHEX 7010, σε συνεργασία με το Driver Τύπου Α eSigner++ υποστηρίζει πλήρως την σήμανση παραστατικών PDF και κάθε άλλου format.
   
 • Σε συνεργασία με το SynEDIX, μετατρέπονται τα  Τιμολόγια σας σε e-Τιμολόγια και αποστέλλονται στον παραλήπτη οπότε και όπως εσείς επιθυμείτε.
   
 • Επωφεληθείτε από τις λύσεις eSignApps της Synthex αξιοποιώντας όλες τις προοπτικές και μεθόδους της Ηλεκτρονικής Υπογραφής.
   
 • Άμεση σύνδεση σε Δίκτυο Ethernet ή σε Ethernet Port ενός Η/Υ & USB & SERIAL.
   
 • Υποστήριξη εφαρμογών σε όλα τα λειτουργικά με client / server software τύπου Α & Β σε Windows και UNIX / LINUX native. 


ΕΑΦΔΣΣ ΑΡ. ΕΓΚ. 15ΕΚΥ449/25-06-10
ΦΥΛΛΑΔΙΟ: SYNTHEX7010.PDF

Προϊόν μη διαθέσιμο

ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (Επί Αυτοκινήτου) 

 • Καταργεί τη θεώρηση παραστατικών, επιτρέπει εκτύπωση σε απλό χαρτί με διάφορες επιλογές εκτυπωτή και διευκολύνει τις διαδικασίες

 • Συμβατός με όλες τις εφαρμογές Φορητής Τιμολόγησης μέσω ενσωματωμένου Firmware Driver Τύπου-A

 • Παρέχει σύνδεση για τον εκτυπωτή καθώς και υποστήριξη για όλα τα συστήματα φορητής τιμολόγησης με σειριακή σύνδεση

 • Καταγράφει τα φορολογικά στοιχεία σε Compact Flash και συνοδεύεται με Ειδικό Software για την εύκολη μεταφορά των στοιχείων οπουδήποτε για διαφύλαξη και έλεγχο

ΕΑΦΔΣΣ ΑΡ. ΕΓΚ. 15ΕΟΥ296/05-12-03
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΦΗΜ.PDF

Προϊόν μη διαθέσιμο

SYNTHEX 700E (Ethernet)

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΦΗΜ

 Άμεση σύνδεση σε Δίκτυο (Ethernet, Internet/VPN) με έως και 10 φορές τη ταχύτητα σειριακών ΦΗΜ, 10.000 τιμολόγια χωρητικότητα πριν χρειαστεί Ζ, CPU στα 11MIPS έναντι 3MIPS του σειριακού ΦΗΜ, και ταχύτητα σήμανσης στοιχείων έως και 20 Kb/sec.Υποστήριξη εφαρμογών σχεδόν από όλα τα λειτουργικά με client / server software τύπου Α ή Β σε Windows ή και UNIX / LINUX native. Εξυπηρέτηση πολλών χρηστών από ένα ή πολλαπλούς ΦΗΜ με δυνατότητα pooling και εκτύπωση από και προς οπουδήποτε στο Δίκτυο.

ΕΑΦΔΣΣ ΑΡ. ΕΓΚ. 15ΕΖΥ287/09-09-03

Προϊόν μη διαθέσιμο

SYNTHEX 700

ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΦΗΜ

Με πάνω από 30.000 εγκαταστάσεις, ο σειριακός  SYNTHEX 700 αποτελεί τη βασική και βέβαιη λύση ΦΗΜ που κυριαρχεί στην αγορά, με :Όλες τις δυνατότητες λογισμικού (τύπου Α ή Β), εκτυπώσεων,  υποστήριξης εφαρμογών και λειτουργικών του Synthex 700Ε (ανωτέρω)Ποιότητα και Πιστότητα με Υποστήριξη που αποτελούν τη Κάλλιστη Αξία (Best Value) .

ΕΑΦΔΣΣ ΑΡ. ΕΓΚ. 15ΕΧΥ256/19-03-03

Προϊόν μη διαθέσιμο

Επικοινωνία - Ελλάδα

Διευθύνσεις: 

Synthex Tech Center - Αν. Αττική
Λεωφ. Μαραθώνος 325 (19o χλμ)
Παλλήνη 15351

 


Τηλ:   (+30) 210 2517882
Φαξ:   (+30) 210 2517450


Emails:  contact@synthex.gr
                 sales@synthex.gr
                 service@synthex.gr