Επικοινωνία - Ελλάδα

Διευθύνσεις: 

Synthex Tech Center - Αν. Αττική
Λεωφ. Μαραθώνος 325 (19o χλμ)
Παλλήνη 15351

 


Τηλ:   (+30) 210 2517882
Φαξ:   (+30) 210 2517450


Emails:  contact@synthex.gr
                 sales@synthex.gr
                 service@synthex.gr

SynEDIX - Ηλεκτρονική Ανταλλαγή και Ενσωμάτωση Αρχείων

Ηλεκτρονικοποίηση Δεδομένων