Φορολογικοί Μηχανισμοί - ΕΑΦΔΣΣ

Λογισμικό Υποστήριξης: Τύπου Α & Β
 Driver Τύπου Α 

SYNTHEX 7020 EZ: Serial, USB, Ethernet
... περισσότερα ...

Ταμειακές Μηχανές - ACR

 Ταμειακές Μηχανές
Αυξημένων Δυνατοτήτων
 SYNTHEX IP/ETHERNET ΦΤΜ
 ...περισσότερα ...
Το SynEDIX είναι ένα παραμετροποιήσιμο και ευέλικτο πρόγραμμα για την ηλεκτρονικοποίηση της τιμολόγησης και άλλων παραστατικών.

... περισσότερα ...
Η Σύνθεξ τώρα διαθέτει τo eSigner++EDI 6.1, αποτελoύμενο από τον ΦΗΜ Τύπου-Α Driver με πλήρη υποστήριξη για PDF και κάθε άλλου φόρματ παραστατικά...
... περισσότερα ...

POS Security - Έλεγχος/Ασφάλεια

Η Σύνθεξ Παρέχει Ολοκληρωμένες Λύσεις POS Security 

περισσότερα...

Totaly Integrated Secure Auto - POSS

 Παρακολουθείτε ότι θέλετε από το ταμείο σας χρησιμοποιώντας Λύσεις Σύνθεξ POSSecurity.

...περισσότερα...